Blockchain er en moderne version af de økonomiske regnskaber, som vi har brugt i århundreder. Men hvordan fungerer blockchain-teknologien egentligt? Blockchain Academy Network har samlet en række eksempler på, hvordan teknologien skaber nye forretningsmuligheder inden for en række områder.

Selvom blockchain stadig er ung, så har teknologien skabt nye forretningsmuligheder…

Foto: IT-Universitetet/PR

Blockchain-teknologien er med til at skabe en stor underliggende transformation, og det er derfor vigtigt, at der deles viden om teknologien.
Af Roman Beck, professor på IT-Universitetet og leder af European Blockchain Center samt tilknyttet Blockchain Academy Network

Vi befinder os stadig i internet-æraen, hvor man som kunde selv skal…

Blockchain Academy Network

Your gateway to education and knowledge about blockchain. A project funded by the Danish Industry Foundation. Learn more at https://blockchainacademy.dk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store